Informācija par dažādu valstu pilīm, vēsturi, dažādu laikmetu arhitektūru u.c.
Atvērt šajā logā

Livonijas (Rīgas un Kurzemes) bīskapu un arhibīskapu saraksti

Galvenā izvēlne
Galvenā
Jaunumi

Pilis un cietokšņi mūsu saitā:

Latvija

Igaunija

Lietuva

Vācu ordeņa pilis

Maltas ordeņa nocietinājumi

Citas valstis

Ģenealoģija
Ordeņa mestri

Bīskapi

Par arhitektūru
Materiāli un raksti

No autora
Par mums

Ikšķiles bīskapi

• Meinards (Meinhard, 1186.-14.08.1196.)
• Bertolds (Berthold, 1196.-24.07.1198.)

Rīgas jeb Livonijas bīskapi

• Alberts fon Bukshēvdens (Albert von Buxhövden, 1199.-17.01.1229.)
• Nikolajs fon Nauens (Nikolaus von Nauen, 1229.-1253.)

Rīgas arhibīskapi

• Alberts Zauerbērs (Albert Suerbeer 1253.-1273. Livonijas, Igaunijas un Prūsijas arhibīskaps; par Rīgas arhibīskapu apstiprināts 20.01.1255.)
• Johans I fon Lūne (Johanness I von Lune, 1273.-1284.)
• Johans II fon Fehte (von Vechten, 1285.-1294.)
• Johans III fon Šverīns (von Schwerin, 1294.-1300.)
• Izarnus Takons (Isarnus Takkon, 19.12.1300.-11.04.1302.)
• Jens Grands (Jens Grand), 1302. atteicies no amata
• Frīdrihs fon Pernšteins (Friedrich von Pernstein, 21.03.1304.-1341.)
• Engelberts fon Dolens (von Dolen, 1341. 18.X - 1347. 9.IX), miris Avinjonā
• Fromholds fon Fifhūzens (Fromhold von Fünfhausen, Vyffhusen, 17.03.1348.-28.12.1369.)
• Zīgfrīds Blombergs (Siegfried Blomberg, 11.02.1370.-30.06.1374.)
• Johans IV fon Zintens (von Sinten, Zinten, 23.10.1374.-24.09.1393.)
• Johans V fon Vallenrods (von Wallenrodt, 27.08.1393.-30.05.1418.)
• Johans VI Ambundi (Ambundi, 11.07.1418.-16.06.1424.)
• Hennings Šarpenbergs (Henning Scharpenberg, 13.10.1424.-05.04.1448.)
• Silvestrs Stodevešers (Silvester Stodewescher, 09.10.1448.-12.07.1479.)
• Stefans Grūbe (Stephan Grube, 12.03.1480.-20.12.1483.)
• Mihaels Hildebrands (Michael Hildebrand, 04.06.1484.-06.02.1509.)
• Jaspers Linde (Jasper, Casparus, Linde, 18.02.1509.-29.06.1524.)
• Johans VII Blankenfelds (Blankenfeld, 29.06.1524.-09.09.1527.)
• Tomass Šēnings (Thomas Schöning, 06.02.1528.-11.08.1539.)
• Vilhelms fon Brandenburgs (Wilhelm, Markgraf von Brandenburg, 1539.-04.02.1563.)


Kursas valdnieki

• Alnas Balduīns (Balduin von Alna, bei Thuin) 1232.-1234. pirmais Kurzemes bīskapijas administrators
• Engelberts (Engelbert) 1234.-1242.
• Heinrihs no Licelburgas (Heinrich von Lützelburg) 1245.(1251.)-1263.

Kurzemes bīskapi - Vācu ordeņa brāļi

• Edmunds no Verdes (Edmund von Werde) 1263.-1299.
• Burhards (Burchard) 1300.-1311.
• Pauls I (Paul) 1322.-1326.
• Johans I (Johannes) 1328.-1331.
• Johans II (Johannes Jodis) 1332.-1353.
• Ludolfs (Ludolf) 1354.-1359.
• Jēkabs (Jacob) 1360.-1371.
• Oto 1371.-1398.
• Rutgers no Brigenejas (Rutger von Brüggenei) 1399.-1404.
• Gotšalks Šute (Gotschalk Schutte) 1405.-1424.
• Johans III (Johannes Tiergart) 1425.-1456.
• Pauls II Einvalds (Paul Einwald, die Walteris) 1457.-1473.
• Mārtiņš Levics (Martin Lewitz) 1473.-1500.
• Mihaels Skulteti (Michael Sculteti) 04.05.1500.-04.11.1500.

Svētās Romas impērijas firsti

• Heinrihs II Bāzedovs (Heinrich Basedow) 1501.-1523.
• Hermanis Ronebergs (Hermann Ronneberg) 1524.-1540.
• Johans IV fon Minhauzens (Johannes von Münchhausen) 1540.-1560.

Dānijas vietvaldis

• Magnuss (Magnus Herzog von Holstein) 1560.-1583.

Informācijas avoti:

https://lv.wikipedia.org/wiki/R%C4%ABgas_arhib%C4%ABskapi_(1255%E2%80%941562)
https://lv.wikipedia.org/wiki/Kurzemes_b%C4%ABskapu_saraksts


© Renātas Rimšas dizains